اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | پیاده‌روی رئیس جمهور در دانشگاه تهران با تیم کامل حفاظتی