جابجایی درخت با جدیدترین تجهیزاتهلدینگ تجارت بین الملل بهمردبهترین آموزشگاه زبانمبلمان آمفی تئاتر،رض کو

کجا می توان آپارتمان های ۱ تا ۱.۵ میلیاردی خرید؟ 
به گزارش خبرآنلاین، یافتن خانه های ارزان قیمت در تهران تقریبا تبدیل به کار بسیار سختی شده است در حالی که با بودجه یک تا ۱.۵ میلیارد تومان تا یکی دو سال گذشته می شد آپارتمان های ۷۰ تا ۱۰۰ خریداری کرد اما در سال ۱۴۰۰ دایره انتخاب بسیار محدودتر شده و کوچک متراژهای چند ساله با این مبلغ قابل خریداری هستند. بیشتر بخوانید:  بی توجهی بازار ملک به سقف افزایش اجاره بها بررسی ها نشان می دهد در سی متری جی می توان یک واحد ۶۴ متری را با قیمت ۱۸.۹ به ازای هر متر و قیمت کل ۱.۲۱۰ میلیارد تومان خریداری کرد. در خیابان رودکی نیز یک آپارتمان ۶۵ متری با عمر ۱۷ سال به قیمت ۲۰.۸ میلیون به ازای هر متر و قیمت کل ۱.۳۵۰ میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است. گران‌ترین واحد این لیست را باید یک آپارتمان ۴۳متری با عمر ۹ سال در نارمک دانست که برای فروش آن ۳۴.۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع و قیمت کل ۱.۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. در رتبه دوم یک آپارتمان ۴۴ متری در خیابان پرستار قرار دارد که مالک برای فروش آن قیمت ۳.۵ میلیون تومان بابت هر متر مربع و قیمت کل ۱.۳۴۰ میلیارد تومان را تعیین کرده است. محدوده متراژ سن بنا قیمت هر متر مربع قیمت کل شاهین جنوبی ۵۷متر ۱۳ سال ۲۶.۳ میلیون ۱.۵۰۰ میلیارد پرستار ۴۴متر --- ۳۰.۵ میلیون ۱.۳۴۰ میلیارد نارمک ۴۳متر ۹ سال ۳۴.۸ میلیون ۱.۵۰۰ میلیارد بریانک ۴۸متر ۷ سال ۲۱.۷ میلیون ۱.۰۴۵ میلیارد پیروزی ۵۷متر ۵ سال ۲۴.۱ میلیون ۱.۳۷۵ میلیارد پلیس ۵۰متر --- ۲۵.۶ میلیون ۱.۲۸۰ میلیارد آذربایجان ۵۷متر ۲۰ سال ۲۱.۶ میلیون ۱.۲۳۰ میلیارد جمهوری ۵۰متر ۱۷ سال ۲۷ میلیون ۱.۳۵۰ میلیارد فردوس غرب ۵۰متر ۱۸ سال ۲۵ میلیون ۱.۲۵۰ میلیارد سی متری جی ۶۴متر ۱۴ سال ۱۸.۹ میلیون ۱.۲۱۰ میلیارد بوستان سعدی ۵۰متر --- ۲۲.۸ میلیون ۱.۱۴۰ میلیارد جنت آباد جنوبی ۵۷متر ۲۲ سال ۲۶.۳ میلیون ۱.۵۰۰ میلیارد رودکی ۶۵متر ۱۷ سال ۲۰.۸ میلیون ۱.۳۵۰ میلیارد سبلان ۵۷متر ۲ سال ۲۵.۶ میلیون ۱.۴۶۰ میلیارد اجاره دار ۶۱متر ۶ سال ۲۲.۳ میلیون ۱.۳۶۰ میلیارد ۲۲۳۲۲۴