اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزهای حساس خانه هنرمندان ایران
گو اینکه در سه سال اخیر هم به دلایل مختلف نتوانست روزهای آرامی را تجربه کند. اهمیت فوق‌العاده خانه‌ی هنرمندان ایران، همواره موجب می‌شود فتح آن برای سیاسیون و بیگانگان با هنر و فرهنگ، جذاب باشد. هوشمندی شورای‌عالی خانه هنرمندان اما به انتخابی درست منجر شد. در ادامه‌ی مسیر، پایمردی و حمایت اهل هنر و شورای‌عالی، مدیریت عقلانی و مقتدر عسگرپور و استفاده از تجربه‌ی انباشته‌ی چهره‌هایی همچون غریب‌پور می‌تواند خانه را حفظ کند و باعث شود خانه‌ی هنرمندان ایران همچنان در دست اهل هنر باقی بماند. عکس از : کیوان کثیریان