اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چاپ دوم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر برگی از درختِ این کتاب را که نگاه می‌کنیم، جنگلی انبوه از منابع و کتب دیگر را می بینیم که سید مهدی شجاعی با وسواس و دقتی شگفت انگیز وقایع را از میان آنها بیرون کشیده و در قالب عبارات و جملاتی دلنشین و داستانی پر تعلیق و کشش در چهارضلعیِ این کتاب جا داده. اکنون سجاد اینجاست. میان سطورِ همین کتاب سجاد است به جای ِ همه هیچ کس به جای او نیست معلوم است شجاعی تاریخ را نخوانده، زندگی کرده. اشک هایش هنگام نوشتن روی سطر سطر کتاب جا انداخته واحساس غرور و تفاخرش به سلاله‌ پاکش بر ورق ورق کتاب سایه انداخته. ۵۷۲۴۷