ببینید | انهدام یک باند تروریستی در خوزستان در آستانه اربعین