اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | گرفتن عکس و فرار از دست سارقین توسط ربات تحویل دهنده غذا!