اخراج پر هزینه؛ آخرین ضربه کومان به بارسا
بارسلونا روزهای به شدت بحرانی را سپری می کند. تیمی که یک دهه پیش در فوتبال اروپا آقایی می کرد، حالا به زنگ تفریح بزرگان اسپانیا و اروپا تبدیل شده و دیشب برابر رایووایکانو تیم کوچک مادریدی نیز شکست خورد تا رونالد کومان به آخر خطر برسد. خوان لاپورتا رئیس بارسا و معاونانش در هواپیمای بازگشت به بارسلونا تصمیم به قطع همکاری با کومان گرفتند و باشگاه نیز با انتشار بیانیه ای، خبر اخراج مرد هلندی را تایید کرد. یک ماه پیش نیز شرایط مشابه بود ولی در نهایت لاپورتا حکم به ابقای کومان داد. در آن مقطع گفته شد که دلیل ابقای کومان، غرامت سنگین در صورت اخراج او بود. در واقع طبق بندی در قرارداد کومان، برکناری او ۱۲ میلیون یورو برای باشگاه هزینه خواهد داشت در حالی که بارسلونا روزهای سخت اقتصادی را سپری می کند و پرداخت چنین مبلغی به کومان نمی توانست منطقی باشد ولی شکست در ال کلاسیکو و سپس برابر رایو دیگر راهی جز برکناری کومان باقی نگذاشت. شرایط به گونه ای شد که لاپورتا پذیرفت زیر بار پرداخت ۱۲ میلیون یورو برود ولی کومان دیگر روی نیمکت ننشیند. این چهارمین بار در دوران مربیگری کومان بود که از یک تیم اخراج می شد. ۲۵۷ ۲۵۱