اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نجمه مولوی درگذشت
نجمه مولوی نویسنده، مولف، مدرس و منتقد داستان کوتاه، تألیفات زیادی در زمینه ادبیات داستانی و به‌ویژه داستان‌های خیلی کوتاه داشت. نجمه مولوی رمانی به نام «روزهای طلایی زن» را نیز منتشر کرد که به نوعی آخرین اثر و تنها اثر بلند داستانی‌اش بود. مولوی پیش از انقلاب در مجلاتی همچون اطلاعات کودک و نوجوان همکاری داشته، ولی به‌طور جدی از سال ۷۳ فعالیت‌های ادبی و از سال ۷۹ داستان‌نویسی را با نوشتن داستان‌های خیلی کوتاه آغاز کرد. این داستان‌نویس فعال مشهدی اولین اثر خود را در سال ۱۳۸۵ و پس از ۶ سال کار کردن جدی، منتشر کرد و بعد از آن چهار کتاب داستان کوتاه به فاصله هر سه سال چاپ کرد. او در مجموع پنج کتاب در زمینه داستان کوتاه و چهار تألیف ادبیات و علوم تربیتی و همچنین‌ پنج کتاب اشتراکی و گردآوری داستان، یک تألیف کودک و یک تألیف رمان دارد. او رمانی به نام «روزهای طلایی زن» را نیز منتشر کرد که به‌نوعی آخرین اثر و تنها اثر بلند داستانی او بود. ۵۸۸۵