تصاویر | حضور حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در دیدار با رهبر انقلاب