چین بالاترین نفع را از کمک به ایران در دوره تحریم برد/عضویت…
 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید کمال سیدعلی، در کلاب‌هاوس خبرانلاین با موضوع منافع اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای چیست؟ گفت: نباید به مسائل سیاه و سفید نگاه کرد  و درباره تاثیرات آنها اغراق کرد، ما با مشکلات متعددی ناشی از عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی از یک سو و تحریم‌های مریکا از سوی دیگر روبرو هستیم و عضویت در این سازمان جدا از اینکه اتفاقی مثبت است، تاثیری بر این مشکلات ندارد .  وی با اشاره به اینکه برخی چنین تبلیغ می‌کنند که با نزدیکی به شرق، بحران ما حل خواهد شد، افزود: نزدیکی به شرق در جای خود سیاست درستی است اما باید توجه داشت در سازمان همکاری های شانگهای روسیه، حضور دارد که رقیب بزرگ ما در حوزه گاز محسوب می‌شود و این کشورها نیز هیچگاه منافع ملی خودشان را در رابطه با ما نادیده نمی‌گیرند و این امر هم طبیعی است .  وی با اشاره به سخنان برخی افراد درخصوص مزیت‌های نزدیکی به چین و همچنین کمک‌های چین به ایران برای دور زدن تحریم‎ها گفت:امیدوارم در سیاست به نقطه‌ای برسیم که مسائل را سیاه و سفید نبینیم.من نمی‌دانم این بحث‌ها چرا طرح می شوند، نکته اینجاست که اگر ما از فاینانس های چین در تحریم بهره بردیم، چین نیز بهره خود را از این اتفاق برد .  وی در توضیح این مطلب افزود: چین از محل پول‌های خود ما به ما فاینانس می‌داد اما از ما تعهد می‌گرفت که اگر بازپرداخت اتفاق نیفتد باید حق بیمه را تقبل کنید . به این ترتیب چین بالاترین منفعت را در چارچوب منافع ملی‌اش از این کمک به ایران برده است . او با اشاره به اینکه برخی درباره امکان تهاتر صحبت می‌کنند، گفت: نزدیک به بیست سال است که ما دنبال تهاتر هستیم و در سطوح بالا ، در مذاکرات با کشورها این مساله مطرح شده است و توافقاتی در بالاترین سطوح حاصل شده است اما در عمل این مهم محقق نشده و دلیل تکنیکی نیز دارد . وی گفت: در ایران تنها یک مورد تهاتر سابقه داشته که قبل از پیروزی انقلاب اجرایی شد و به تهاتر نفت با تکنولوژی اختصاص داشت اما در دنیای امروز حتی یک مورد تهاتر موفق نداشتیم و همین تجربه نشان می‌دهد از این طریق نمی‌شود مشکلات کشور را برطرف کرد. ۲۲۳۲۲۳