تولیدی سردنده کوثروام آزاد(خودرو) سرمایه آزاد(مسکونی …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …تعمیرات لوازم خانگی

ویدیو| توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سرخابی‌ها