شیلد محافظ صورتسرورنگارائه انواع دستگاه حضور و غیابدستگاه سلفون کش

انتقال لائوتارو به بارسا به تأخیر می‌افتد؟