ارائه انواع دستگاه حضور و غیابویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …گیت کنترل تردددستگاه سلفون کش

ویدیو| ژاوی هم به چالش «در خانه بمانیم» پیوست