سرورنگمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …ماسک سه لایه پزشکی درجه یک صادراتی …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

اسکوچیچ جمله معروف بلاژویچ را تکرار کرد