تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلسرورنگپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

پوچتینو: من و ژوزه؟ فکر می‌کردم من جای او را بگیرم!