فرایند مدل‌سازی و شبیه‌سازی در دنیای هوش مصنوعی چگونه است؟