پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024


آزاد ارمکی: اطراف دانشگاه تهران را تخریب کرده اند که مبادا یک دانشجوی دختر و پسر پیاده روی کنند - مردم سالاری آنلاین
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ / روزنامه مردم سالاری / سیاسی

آزاد ارمکی: اطراف دانشگاه تهران را تخریب کرده اند که مبادا یک دانشجوی دختر و پسر پیاده روی کنند - مردم سالاری آنلاین

آزاد ارمکی گفت: حاکمیت التماس می‌کند که مردم در انتخابات شرکت کنند اما مردم شرکت نمی‌کنند. یا به مردم التماس می‌کند که پول خود را در آنجا که می‌گویم سرمایه گذاری کنید اما مردم انجام نمی‌دهند. چرا که جامعه منطق دارد.وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی