چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


بنای موزه تاریخ کانون پرورش فکری در سازمان میراث فرهنگی ثبت شد
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / خبرگزاری مهر / فرهنگی

بنای موزه تاریخ کانون پرورش فکری در سازمان میراث فرهنگی ثبت شد

موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نظر محتوا و معماری ساختمان، در سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شد.