سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


کیفیت «گندم» کشور در سطح جهانی است
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / خبرگزاری مهر / اقتصادی

کیفیت «گندم» کشور در سطح جهانی است

در سال‌های گذشته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کیفیت گندم‌هایی که در کشور کشت می‌شود را ارتقا داده و این محصول به لحاظ میزان پروتئین در سطح گندم‌هایی است که در دنیا کشت می‌شود.