سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


ادراک سعدی از مناسبات لفظ و معنی کاری است کارستان!
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / خبرگزاری مهر / فرهنگی

ادراک سعدی از مناسبات لفظ و معنی کاری است کارستان!

قدمعلی سرامی گفت: ادراک سعدی از مناسبات لفظ و معنی، یعنی رفتن سعدی از لفظ به معنی و از معنی به لفظ را کاری کارستان دانست که فقط سعدی از عهده آن برآمده است.