دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


افزایش سهم دانشجویان دختر در تحصیلات دانشگاهی
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / خبرگزاری مهر / ...

افزایش سهم دانشجویان دختر در تحصیلات دانشگاهی

رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به سبقت چشمگیر خانم ها در ورود به دانشگاه ها گفت: ۵۸ درصد ورودی سال گذشته دانشگاه ها دانشجویان دختر بودند.