جمعه, ۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 24 May, 2024


افت و خیز سرعت اینترنت ایران در داشبوردهای جهانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ / خبرگزاری مهر / فناوری

افت و خیز سرعت اینترنت ایران در داشبوردهای جهانی

مقایسه میزان افت و خیز سرعت اینترنت کشور در ۱۲ ماه گذشته نشاندهنده رشد ناچیز در ماههای اخیر است که این رشد تا تحقق آنچه اپراتورها برای افزایش سرعت وعده دادند، فاصله دارد.