چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


بیماری فردگرایی و افول جنبش دانشجویی
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ / خبرگزاری مهر / علمی

بیماری فردگرایی و افول جنبش دانشجویی

یک فعال فرهنگی، فردگرایی نسل جدید را در تضاد با روحیه جمع‌گرایی و در تضاد با فعالیت های اجتماعی دانست و خواستار تقویت و تنوع‌‎بخشی به تشکّل‌های اجتماعی و جامعیت بخشیدن به تشکل های مردمی شد.