یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024


مسافران فرودگاه امام؛ پیش‌از عزیمت پروازها را چک کنند
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / خبرگزاری مهر / اقتصادی

مسافران فرودگاه امام؛ پیش‌از عزیمت پروازها را چک کنند

با توجه به نوتام «۱۱۳۵»، تمام پروازهای فرودگاه امام تا ۶ صبح (۲۷فروردین) باطل شد، برهمین اساس مسافران پیش‌از عزیمت پروازها را چک کنند.