پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


بازآفرینی تصویر عطار نیشابوری توسط عمار تفتی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / خبرگزاری مهر / فرهنگی

بازآفرینی تصویر عطار نیشابوری توسط عمار تفتی

عمار تفتی بازیگر در پنجمین شماره نشریه «هیچ یک»، تصویر عطار نیشابوری را بازآفرینی کرد.