شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / خبرگزاری مهر / اقتصادی

افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست‌، نتیجه اخذ مالیات‌ بر عایدی‌ سرمایه‌ نشان‌ می تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی شود.