دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024


میگنا - روانشناسی مشتری برای فروش بیشتر
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت میگنا / اجتماعی

میگنا - روانشناسی مشتری برای فروش بیشتر

طبق نظریات روان شناسی اجتماعی، زمانی که یک برند بتواند جامعه خاصی از مشتریان پیرامون نام و جایگاه خود بسازد، به مشتریانش هویت اجتماعی اعطا می کند که متناسب با تلقی شخصی مطلوب آنها از خودشان و منبعی برای افتخار و اعتماد به نفس می شود.