چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری میزان / اجتماعی

نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی

سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی کشاورزی به وزیر کشاورزی نامه هشداری زد.