اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت