تست oaeقفسه دست دوم قفسه راک صنعتیآموزش تخصصی دف در تهرانپارسمرکزلیزروپوست وموشادن-دکترمهشیدطالبی

پیمان صابریان سرپرست سازمان اورژانس کشور شد
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال استعفای پیرحسین کولیوند و موافقت وزیر بهداشت با این استعفا، پیمان صابریان که پیش از این رئیس سازمان اورژانس تهران بود، سرپرست اورژانس کشور شد. متن نامه وزیر بهداشت خطاب به پیرحسین کولیوند به شرح ذیل است: همچنین به دنبال موافقت وزیر بهداشت با این استعفا طی نامه پیمان صابریان سرپرست اورژانس کشور شد، که متن این نامه به شرح ذیل است: کد خبر 5271291 مهسا شمس