دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستنظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …شارژ کارتریج در محلکاناپه بادی تخت خواب شو

پاکسازی کلیه علف‌های هرز جنگل‌کاری‌های محدوده جنوب شهر
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صالح محمود رباطی گفت: به منظور پیشگیری از بروز آتش سوزی و آسیب رسیدن به درختان، کلیه قطعات جنگل کاری بوستان‌های داخل محدوده شهری این منطقه از جمله یاس، شقایق، شریعتی، مطهری، گلستان، جوانه، جانباز و باقرالعلوم و همچنین رمپ و لوپ‌های شهید کاظمی و صنیع خانی از علف‌های هرز پاکسازی شدند. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ افزود: این فعالیت در پارک‌های جنگلی حاشیه بزرگراه آزادگان نیز در حال انجام بوده و در همین راستا تاکنون ۹۰ درصد از علف‌های هرز بوستان گلریز در این محور حذف و پاکسازی شده است. علاوه بر این فعالیت حذف علف‌های هرز در پارک جنگلی افرا نیز ادامه دارد. رباطی قطعات جنگل کاری‌های قدس و طوبی را به دلیل وسعت آنها مهم دانست و بیان کرد: به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از آتش سوزی در این جنگل کاری‌ها، فعالیت پاکسازی علف‌های هرز به طور مستمر در حال انجام است. کد خبر 4946976