جامعه به طنز فاخر و طنز نویسان نیاز دارد
به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی عصر پنج شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره ملی «طنز پهلو» با اشاره به نقش و جایگاه طنز، اظهار کرد: باید نگاه جدی به حوزه طنز و طنزپردازی شود. وی با بیان اینکه فلسفه و جهان بینی طنز متفاوت است، افزود: ما طنز شوخ طبع‌های بیانی می‌بینیم در صورتی که طنز به عنوان یک دستگاه اندیشگاهی محسوب می‌شود و طنز نویس نیز یک فیلسوف و دانشمند که به همه موضوعات عمیق نگاه می‌کند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه جامعه به طنز فاخر و طنز نویسان نیاز دارد، اضافه کرد: طنز نویس درستی و کاستی‌ها را می بیند و زباندانی است که بهتر از این ظرفیت استفاده می‌کند. وی در ادامه با بیان اینکه طنز نویسان با بحران مخاطب مواجه نیستند، تصریح کرد: طنزنویسان مرزها را می‌شکنند که چنین چیزی در میان متفکران کمتر دیده می‌شود. فاضلی با اشاره به شخصیت «کیومرث صابری» معروف به گل آقا، ادامه داد: وی یک فیلسوف بود که طنزهایش جامعه را هدایت می‌کرد طنز و طنز نویسی ریشه در ذات افراد دارد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر ضرورت شناخت و درک درست از طنز، گفت: مسئول اجرایی باید بداند که جامعه به طنز نویس نیاز دارد زیرا راه را نشان می‌دهد. کد خبر 5333272