تولید صندلی سینمایی ،صندلی همایش …کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدفروش غنچه(سرگل) خشک گل رزقوطی سازی

برخورد شدید سه دستگاه خودروی سواری و اتوبوس ۳ کشته درپی داشت