فروشنده تلفنیارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …شرکت بازاریابی دیجیتال تبریز

دو هزار سند از خاندان سرلکِ بختیاری به آرشیو ملی ایران اهدا شد
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حامد ایرانشاهی مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان در توضیح این خبر گفت: اسناد متعلق به خاندان سرلک از جمله خاندان‌های مهم بختیاری ساکن لرستان است و برای نخستین بار است که تعداد ۲ هزار سند خاندانی با ارزش و مهم بختیاری به آرشیو ملی ایران اهدا می‌شود. وی ادامه داد: اهدای اسناد خانوادگی به آرشیو ملی باعث می شود دیگر خاندان‌ها نیز اسناد خانوادگی خود را به آرشیو ملی بسپارند. زیرا آرشیو ملی ایران محلی برای نگهداری اسناد همه ملت ایران است. ایرانشاهی عنوان کرد: آرشیو ملی پس از دریافت این اسناد خاندانی در صورت نیاز هریک از اسناد آنها را مرمت می‌کند. مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: برای دسترس پذیرکردن این اسناد به پژوهشگران، با روش‌های استاندارد در مخازن حفظ و نگهداری خواهند شد. اداره کل توصیف و پردازش اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در فرآیند اهدای اسناد خاندانی نقش مهمی داشته است. کد خبر 5239807 محمد آسیابانی