آکادمی VIP تهران سنتر ارتباطاتتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …حوله تبلیغاتی ، هدیه ای لوکس و …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …