موسسه زبان نگارمشاور حسابداری و معرف حساب جارینوسازی و بازسازیآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …

ارائه ارزشنامه‌های دانش آموختگان خارج از کشور غیرحضوری شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم اعلام کرد: در راستای الکترونیکی شدن تشکیل پرونده برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، ارزشنامه ‌های صادره نیز پستی ارسال می‌ شود. بنابراین دانش آموختگان هنگام اعلام موافقت‌نامه برای صدور ارزشنامه در سامانه سجاد آدرس دقیق پستی و همچنین کدپستی خود را وارد کرده و از هرگونه مراجعه حضوری به این اداره کل جداً خودداری کنند. کد خبر 4968008 زهرا سیفی