به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید ناصر استاد رئیس دانشگاه مجازی علوم پزشکی  گفت: دانشگاه مجازی علوم پزشکی، ۲ واحد درسی طب سنتی از بهمن ماه سال جاری برای رشته های پزشکی و برخی رشته های پیراپزشکی را به صورت مجازی ارائه می دهد. رئیس دانشگاه مجازی علوم پزشکی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی این ۲ واحد به صورت مجازی و متمرکز برای دانشجویان برگزار خواهد شد و امیدواریم بازخوردهای دریافتی از سوی دانشگاه ها زمینه را برای اجرای بهتر این دوره و ارائه مدل های غیرمتمرکز در آینده فراهم سازد. کد خبر 4831467