محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTاستخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانفروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …

انتقاد کارشناس رسانه از اشتباه مجاری رسمی در نحوه مواجه با "مومو"