اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ممانعت از ورود به تمرین تکذیب شد/ جلسه اضطراری برای تعیین تکلیف