مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي …تسمه حمل بار سلیمیدستگاه عرق گیری گیاهانتولید و عرضه انواع البسه کار، پوشاک …