آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …فروش و واردات قطعات الکترونیکی …سرورنگتعمیر تلویزیون سامسونگ