محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTآموزش آنلاین و حضوری زبان های خارجی …عایق الاستومریموسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطی

استقرار وکلای تسخیری در محل دادسرای نوجوانان و اطفال
به گزارش خبرگزاری مهر، المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ تهران اظهار کرد: در راستای حمایت از متهمان نوجوان، قوانین حمایتی متعددی از جمله حق برخوردار شدن از وکیل تسخیری موضوع مواد ۳۴۷ و خصوصاً ماده ۴۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده است و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را مکلف نموده در صورت عدم تعیین وکیل از سوی ولی یا سرپرست قانونی، نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان اقدام نمایند. وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از طولانی شدن فرایند تحقیقات مقدماتی و رعایت دادرسی عادلانه، بیان کرد: ضرورت ایجاب می‌کرد به جای مکاتبات متعدد در هر پرونده و درخواست وکیل از دادگستری و یا مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، روزانه به طور مستمر این وکلاء در محل دادسرای استقرار یابند که امر دفاع از متهمان نوجوان، بدون فوت وقت صورت گیرد. معاون دادستان ادامه داد: برای نیل به این هدف نسبت به برگزاری جلسه با ریاست مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه اقدام و در نتیجه رایزنی‌های انجام شده توافق گردید به طور مستمر و روزانه، چند وکیل در محل دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان حضور یابند و دفاع از پرونده نوجوانان را به عهده بگیرند. وی افزود: در همین راستا برخی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز هم اقدام به همکاری مستمر و قبول وکالت نوجوانان به عنوان وکیل تسخیری نموده اند. کد خبر 5197192