نشست‌های کاری پروژه «تفلیس، پایتخت جهانی کتاب» در مادرید برپا شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در جشنواره بین المللی کتاب مادرید ، پروژه یونسکو «تفلیس - پایتخت جهانی کتاب» با غرفه مخصوص خود ارائه و چندین نشست کاری برگزار شد. نینیا ماچاواریانی، رئیس پروژه «تفلیس - پایتخت جهانی کتاب» در این مورد گفت: جشنواره بین المللی کتاب مادرید از نظر جلسات کاری و برنامه‌ریزی همکاری‌های آینده بود و من چندین نشست مهم برگزار کرده‌ام که باعث تقویت بیشتر روابط کاری خواهد شد.همچنین درخصوص موضوع مهم حضور گرجستان با یک غرفه ملی در جشنواره بین المللی کتاب گوادالاخارا سال ۲۰۲۲ که بزرگترین جشنواره اسپانیایی زبان در جهان است، تصمیم گیری شد. در پنلی که در چارچوب جشنواره کتاب مادرید برگزار شد، نه تنها پروژه «تفلیس پایتخت جهانی کتاب» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش آن شنیده شد، بلکه در مورد همکاری‌های آتی نیز صحبت شد. به طور خاص، در فوریه سال آینده، پایتخت‌های کتاب تفلیس و گوادالاخارا به طور مشترک برنامه تبادل نویسندگان را اجرا می‌کنند که در قالب آن پروژه یک نویسنده مکزیکی در تفلیس و یک نویسنده گرجی در مکزیک که بر روی کتاب‌های جدید خود کار کار خاهند کرد. میهمان جشنواره کتاب مادرید امسال شهر گوادالاخارا بود که بعد از تفلیس، در ماه آوریل ۲۰۲۲، عنوان پایتخت جهانی کتاب را خواهد گرفت. کد خبر 5337330 محمد آسیابانی