نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152معماری فضای سبز هورَس (Horas)آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامصندلی طبی برقی فول انواع خودرو

۶ برنامه آموزشی علوم پزشکی بازنگری شد/ تصویب درس «مدیریت خطر حوادث و بلایا»
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مهمترین مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی را اعلام کرد. تصویب  برگزاری دوره کاردانی رشته بهورزی به صورت غیر حضوری برای بهورزان شاغل و حذف محدودیت ادامه تحصیل دانشجویان اخراجی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و امکان ادامه تحصیل در رشته قبلی خود پس از قبولی مجدد در آزمون ورودی دوره از مهمترین مصوبات این جلسه بود. سرفصل دو واحد نظری درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی  رشته های علوم پزشکی» و درس یک واحد اختیاری «ایمنی و ترافیک» جهت دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته های علوم پزشکی نیز تصویب شد. ضرورت و محتوای برنامه آموزشی رشته «سلامت در حوادث  و بلایا"در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته» به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی رسید. تصویب برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین » مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) با عنوان جدید «بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها»، برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «اقتصاد و مدیریت دارو» مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) و برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «کار درمانی» مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «گفتار درمانی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «مهندسی بهداشت حرفه ای» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با عنوان جدید «مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار» و برنامه آموزشی بازنگری شده رشته «ژنتیک پزشکی» مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در این جلسه تصویب شد. برگزاری جلسه بینارشته ­ای بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری جلسه ادامه تحصیل بهیاران در رشته پرستاری و برگزاری یک جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با ۹ مصوبه از دیگر مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی بود. کد خبر 5079501