میکسرمستغرق واجیتاتورشارژ کارتریج پرینتر درمحلمبلمان آمفی تئاتر،رض کودستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ستاد انتخابات بازدید کرد