اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رصد ۷ هزار روانشناس‌نما/ ارجاع برخی از این افراد به مرجع قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حبی معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری گفت: یکی از اولویت‌های ما حمایت از حق و حقوق مراجعین است، طبق ماده ۶ این سازمان رکن چهارم رکن رسیدگی به تخلفات صنفی است. وی افزود: اخلاق حرفه‌ای و عدول از آن در شمای کلی مرزهای سلامت حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد. ما باید مراجعین خود را از مرزهای حرفه‌ای و تخصصی، قانونی فرهنگی و اعتقادی صیانت کنیم. معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران گفت: در چهار موردی که بیان کردم اگر افرادی که دارای مجوز هستند که اگر مرتکب تخلف شوند از درج در پرونده تا ابطال پرونده در انتظارشان است. وی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما فعالیت‌های غیرمجاز است که به ساختار روانشناسی جامعه ما آسیب فراوان زده است. ما برای رسیدگی به صلاحیت‌های حرفه‌ای در این چهار رکن کمیته‌های تخصصی راه اندازی کرده است و براساس این بررسی‌ها پروانه صادر می‌شود. حبی گفت: این افراد دوست دارند آزاد و رها فعالیت کنند و وارد چهارچوب‌ها نشوند، این افراد نباید انتظار داشته باشند که ما با آنها برخورد نکنیم چراکه روان مردم برای ما مهم است، ما حتی صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسانی که دارای مجوز هستند را در این چهارچوب‌ها بررسی می‌شود. وی ادامه داد: بسیاری از مراکز ما درآمدی ندارند و صرفاً به دلیل عشق و علاقه در این زمینه ورود کرده و خدمات تخصصی ارائه می‌دهند و از آن طرف افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای وارد شده و باعث آسیب به جامعه می‌شود. معاون انتظامی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات گفت: روانشناسان ما باید خط قرمزهای درمان را بشناسند. وی ادامه داد: ۷ هزار نفر افراد حقیقی و حقوقی که خود را روانشناس می‌نامیدند را رصد و صدها هزاران نفر را فراخوانده ایم و آنهایی که به تذکرات اهمیتی ندادند را به مراجع قضائی ارجاع دادیم. کد خبر 5501847 مهسا شمس