اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس جمهور برای ایجاد بازارچه صنایع دستی در ورودی شهرها دستور داد