اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنعانی : فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید نمی‌کند