اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌­نامه مفاخر» منتشر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ویژه «حکیم فارابی» توسط معاونت پژوهشی و انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. نگاهی به زندگی فارابی از: استاد سیدعبدالله انوار؛ فارابی، اخوان الصفا و موسیقی افلاک از: دکتر حسن بلخاری قهی؛ - فارابی و کشمکش عقل و دین (بازخوانی مبانی مناقشه با تاکید بر کتاب الحروف) از: دکتر قاسم پورحسن؛ - دیدگاه فارابی در باب طب از: دکتر نجفقلی حبیبی؛ علوم طبیعی و مبادی آن در اندیشۀ فارابی از: دکتر غلامحسین رحیمی؛ فضیلت از نگاه افلاطون و فارابی از: دکتر محمدحسین ساکت؛ - تاسیس یا إحیاء؟ بررسی مقایسه‌ای اندیشه‌های فارابی و سهروردی از: دکتر حسن سیّدعرب، عناوین مقالات این شماره از فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» ‌اند. فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» به مدیرمسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر می‌شود. کد خبر 5409655