مرکز خرید چوب کاسپینشارژ کارتریج در محلآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)مقاوم سازی ساختمان frp

پرداخت بخشی از مطالبات هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، علی حبیبی از پرداخت بخشی از مطالبات معوق اعضای هیات علمی شامل حق التدریس، حق التحقیق، هزینه پایان نامه، پاداش پایان خدمت و بازخریدی همکاران و فیلدهای بالینی و نیز خرید تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد. وی گفت: با توحه به رویکرد جدید ریاست دانشگاه مبنی بر پیاده سازی انضباط مالی، در صدد هستیم تا با حمایت و همراهی مسولان نسبت به کنترل هزینه ها در راستای درآمدها نظارت و کنترل بیشتری داشته باشیم. حبیبی در این راستا اظهار کرد: انضباط مالی یعنی رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف نهایی با توجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه مجموعه است. لذا برای این امر برآورد دقیق توام با احتیاط منابع و کنترل هزینه ها الزامی است. وی در ادامه تصریح کرد: یکی از روش های ایجاد انضباط مالی، تنظیم یک بودجه متوازن بوده که درآمد آن برابر با هزینه های آن باشد و یک توازن ایده آل بین درآمدها و مخارج مجموعه ایجاد کند. روش دیگر صرفه جویی خردمندانه، منطقی، استفاده بهینه از منابع در اختیار، ایجاد تعادل در منابع و مصارف و جلوگیری از تصدی گری در فعالیت ها است. معاون توسعه و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در خصوص مدیریت منابع و هزینه ها اظهار کرد: منابع باید در چارچوب یک برنامه استراتژیک اجرا و صرف برنامه مزبور شود. وی در خصوص اجرای کامل انضباط مالی در مجموعه گفت: با رعایت مواردی نظیر صرفه جویی، عدم افراط و تفریط، پر رنگ تر شدن نقش نظارت در مخارج و مصارف، اولویت بندی مصارف، مبارزه با فساد مالی، انضباط اجتماعی، دوری از تجمل گرایی، برنامه ریزی، شناسایی قوت و ضعف ها، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، قانون گرایی مدیران و استفاده مناسب از منابع انسانی و نیروهای متخصص می توان به وضعیت قابل قبولی در بخش مالی و کنترل هزینه ها دست یافت. کد خبر 4969085 مهتاب چابوک